אנטוני קורדסמן Anthony Cordesman תקציר לדעת כותב המאמר , הסוגיה הגיאופוליטית המרכזית בנושא הנפט במזרח התיכון היא מידת יכולתו של האזור להיות ספק יציב של נפט וגז במחירים הנקבעים על ידי כוחות השוק . המחבר בוחן סוגיה זו לאור הירידה שחלה בהכנסות של המדינות המפיקות ומייצאות נפט . לדעתו , על מדינות המזרח התיכון להנהיג רפורמה שבמסגרתה תיעשה הפרטה מסוימת ויוגדלו ההשקעות הזרות . אולם כמעט כל יצרניות הנפט במזרח התיכון מגלות קושי בביצוע הרפורמה , מסיבות שונות : המדינות נתונות לשליטת משטרים רודניים ; יש בהן ניהול כלכלי ריכוזי ; הן סובלות מבעיות דמוגרפיות ובאזור יש עימותים וסכסוכים בין מדינות ובתוכן . בסיום המאמר המחבר טוען שמדינות הנפט לא יזדרזו להטיל חרם נפט כדי להשיג מטרות פוליטיות , כפי שעשו בראשית שנות ה - . 70 אולם הוא מדגיש , שייתכן שבטווח הבינוני או הארוך ייאלצו מדינות המערב להתמודד עם הפסקה בהזרמת נפט מאזור המפרץ הפרסי , ולפיכך הוא ממליץ להן לעקוב אחר כמה נושאים : מידת היציבות הפוליטית במזרח התיכון , היקף ההשקעות שמופנה בשנות ה - 90 לפיתוח ולהרחבה של המתקנים להפקת האנרגיה ( נפט וגז ) וההצטי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך