כריסטוף רייכרט™ Christoph Reichert תקציר המאמר שלפנינו מתבסס על מחקר שדה שנערך בשישה כפרים במצרים . מטרת המחקר היא לבחון את השינויים שחלו בכפר המצרי בעקבות הגירת תושבים מהכפר וחזרתם אליו כעבור פרק זמן . המחקר בוחן מה מאפיין את המהגרים , מה הן מטרות הגירתם , במה המהגרים החוזרים משקיעים את הכספים שחסכו במהלך עבודתם , ולבסוף הוא מסכם את השפעת ההשקעות על פיתוח האזור הכפרי . על אף שעבר זמן מאז נערך המחקר , תוצאותיו שופכות אור על שינויים חשובים שהתרחשו באזורים כפריים במצרים בעקבות הגירת עובדים ➜ ; אמנם לאחרונה נחלשה עוצמתו של תהליך זה אך הוא נמשך גם עתה , בפתח המאה ה - . 21 ( העורכים )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך