דונה ג ' סטיוארט Dona J . Stewart תקציר משטרים פוליטיים - כלכליים שונים הטביעו את חותמם במשך השנים על נופה העירוני של קהיר . לאורך המאמר המחברת מתארת את אופי המשטר הפוליטי-כלכלי בקהיר בתקופות שונות ומדגימה את ביטויו של כל משטר במרחב העירוני של קהיר כיום . על פי תפיסתה , מעברים מאידאולוגיה אחת לאחרת , מדגם פוליטי אחד למשנהו , כמו למשל המעבר מסוציאליזם לקפיטליזם , הם המשפיעים ביותר על הנוף העירוני בעולם המתפתח . עוד היא טוענת , שהאופן שבו משטר פוליטי - כלכלי כלשהו " בוחר " לשנות חלקים במרחב העירוני שעוצב בתקופות קודמות , מצביע על יחסו של אותו משטר לתקופה הפוליטית - כלכלית הקודמת . ( העורכים ) מבוא משטרים פוליטיים - כלכליים הטביעו את חותמם במשך השנים על נופה העירוני של קהיר . אלף שנותיה של העיר נחלקות ל - 4 תקופות פוליטיות - כלכליות : התקופה המוסלמית , התקופה האימפריאליסטית , התקופה הסוציאליסטית - ערבית ➜ והתקופה הנוכחית -תקופת המעבר . בכל אחת מן התקופות השפיעה אידאולוגיה דומיננטית על הנוף העירוני , ואת ההשפעה הזאת אפשר לזהות במרחב העירוני של קהיר כיום . במאמר זה נתאר כיצד בא לידי ביטוי כ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך