ג ' נט אבו לורוד Janet Abu Lughod תקציר במאמר זה המחברת ממיינת את מדינות המזרח התיכון ל - 5 קבוצות . החלוקה שהיא מציעה מבוססת על המצב הפוליטי והכלכלי של כל אחת מהקבוצות . המצב הזה משפיע על רמת העיור , על קצב צמיחת הערים ועל סוגי הבעיות העירוניות שהמדינות בכל קבוצה צריכות להתמודד אתן . המחברת מדגישה את השפעתו של הנפט על כל מדינות העולם הערבי ומתארת את הצפוי לכל קבוצה בשל התמורות הקשורות בהפקת הנפט ובמחיריו . אופן זה של מיון מבליט את האופי ההטרוגני של המדינות באזור ואת מורכבותן הפוליטית - כלכלית ומסייע להבין את תהליכי העיור . ( העורכים )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך