און וינקלר תקציר תנועת הגירה למטרות עבודה היא תופעה חדשה יחסית במזרח התיכון . גליה הראשונים החלו בשנות ה - 50 של המאה ה - 20 ומאז ועד לשלהי אותה מאה מספר המהגרים למטרות עבודה נמצא במגמת עלייה . תנועת הגירה זו פנתה למדינות הנפט , ואכן , שיעור העובדים הזרים הנכללים בכוח העבודה שם הוא חסר תקדים בהשוואה לשיעור המהגרים למטרות עבודה במדינות אחרות ברחבי העולם . הגידול העצום בהכנסות מייצוא הנפט , השאיפה לפתח משק לאומי שהרכבו מגוון והרצון לפתח מערכת שירותים ציבוריים רחבה ובאיכות גבוהה - כל אלה אילצו את מדינות הנפט לפתוח שעריהן לכניסת עובדים זרים . בשלב מאוחר יותר הן שינו את גישתן ואימצו מדיניות שמטרתה צמצום מספר העובדים והחלפתם באופן הדרגתי בעובדים מקומיים . המחבר דן בקשיים לממש את המדיניות הזאת ובסיבותיהם . ( העורכים )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך