היריבות הגדולה בין ברית המועצות וארצות הברית בזמן המלחמה הקרה ( 1990 - 1945 ) גרמה לכך ששתי המעצמות חיפשו במסגרת התחרות הבין - גושית אזורי השפעה ושליטה ולכן הם חברו לקבוצה אתנית מסוימת . ועם זאת רק לעתים רחוקות עורר הגורם החיצוני לבדו עימותים אתניים חמורים . בדרך כלל עוררו אותם גורמים מקומיים - פוליטיים , חברתיים - כלכליים ותרבותיים , והגורם החיצוני בעצם האריך או סיבך את העימות . אתניות , חברה אזרחית ודמוקרטיזציה הבעיה האתנית היא אחד האתגרים המרכזיים הניצבים לפני העולם הערבי כולו , ובעיקר לפני המדינות הערביות שיש בהן מגוון אתני בולט . הן המערכת של מדינות - לאום מודרניות הן האליטה הערבית המשכילה לא הצליחו להבין את הבעיה האתנית - לתפוס את מלוא משמעותה ולהתמודד אתה התמודדות ישירה . לידתן של רבות ממדינות ערב ב "ניתוח קיסרי " , בעזרתן של " מיילדות " קולוניאליות , יצרה כמה מדינות מעוותות מאוד . אילו הייתה ההתנסות של משטר ליברלי נמשכת , או מתחדשת עשור או שניים אחרי שהופסק , היו רבים מהעיוותים החברתיים - כלכליים ניתנים לתיקון בתהליך של שותפות אמיתית . שיתוף פוליטי של כל הקבוצות במדינה כבר הוכח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך