עיבוד ממאמרו של : יוסף . קורבאז ' Youssef Courbage תקציר מאמר זה מנסה לברר מדוע חלה ירידה ברמת הפריון בעולם הערבי בשנות ה - 90 של המאה ה - . 20 המחבר מזכיר שני גורמים המשפיעים בדרך כלל על ירידה בשיעורי הפריון : עלייה בגיל הנישואין ושימוש הולך וגובר באמצעי מניעה . גורמים אחרים - ירידה בתמותת תינוקות ועלייה ברמת ההשכלה , ברמת ההכנסה וברמת הצריכה - השפיעו לטענתו אך מעט על הירידה בשיעור הפריון . המחבר מדגיש שהאטה כלכלית , מידת הפתיחות של תושבי האזור לתרבות המערב והמצב המדיני - הם הגורמים העשויים להסביר את השינוי שחל ברמת הפריון בעולם הערבי . יש לציין שהמחקר המדעי והדיון האקדמי לא הרבו לעסוק בגורמים הללו . מחבר המאמר קושר את הירידה בשיעורי הפריון במדינות מסוימות לסיום התקופה שבה הייתה הכלכלה מבוססת על הכנסות גבוהות ממשאבי טבע - נפט ופוספטים . בעקבות הצטמצמות ההכנסות ממשאבי הטבע חלו שינויים כלכליים - חברתיים , ואלה השפיעו באופן עקיף על הפריון . חשיבות ניכרת הוא מייחס גם למדיניות של תכנון המשפחה שממשלות נוקטות ולקשר שבין הדמוגרפיה לפוליטיקה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך