מאיר ליטבק תקציר המאמר שלפנינו הוא חלק מן המבוא לספר הנושא את השם " אסלאם ודמוקרטיה בעולם הערבי " . בספר מקובצים מאמרים , פרי עטם של חוקרים ישראלים , הדנים באחת התופעות המרכזיות בעולם הערבי של ימינו - הפיכתן של התנועות האסלאמיסטיות לכוח מוביל בחברה ובפוליטיקה במזרח התיכון , ודרך התמודדותן עם המודרניזציה ועם הדמוקרטיה . המאמר נפתח בסקירה של מושגי יסוד . סקירה זו מפנה את תשומת הלב לפירושים השונים שמפרשים חוקרים שונים את המושגים השגורים , כמו - " פונדמנטליזם " , ' אסלאם רדיקלי " ו " אסלאם פוליטי " . החוקרים חלוקים בדעותיהם לגבי פירוש המושגים , והדיון בחילוקי הדעות הללו תורם להכרת מורכבות התופעה . בהמשך המאמר דן המחבר בתהליכים שונים שגרמו לעליית האסלאמיזם ; בסתירה הפנימית הקיימת בעליית התנועות האסלאמיסטיות ; בקבוצות החברתיות הנמשכות אל התנועות הללו ובכוחו של הפתרון האסלאמי לגביהן . ( העורכים )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך