המקראה שלפניכם מלווה את הנושא " גיאוגרפיה של המזרח התיכון " והיא פותחה על - פי תכנית הלימודים . במקראה נכללים 19 מאמרים שהתפרסמו בכתבי עת ובספרים נבחרים - בשנים . 2002 - 1995 המקראה אינה כוללת מאמרים על ישראל מאחר שהנושא " גיאוגרפיה של ארץ ישראל " נלמד , בשל חשיבותו , במסגרת של יחידת לימוד חובה נפרדת . עם זאת , חלק מן הפעילויות המלוות את המאמרים מזמנות השוואה בין מדינת ישראל לשאר מדינות האזור , וכך מתאפשרת התייחסות למדינת ישראל כחלק ממדינות המזרח התיכון . המזרח התיכון נמצא זה כמה עשורים בתהליכי שינוי מתמשכים ברוב תחומי החיים . סימנים שונים מרמזים על כך שבמזרח התיכון מתגבשת מציאות חדשה , שונה במהותה ובמאפייניה מזו שהייתה בעבר . ההתפתחויות החדשות כרוכות במאבקי כוח בין גורמים שמחוץ לאזור לבין גורמים המצויים בתחומיו . בצדה האחד של הזירה מצויים גורמים חיצוניים . ראשית , כוחות כלכליים גלובליים חושפים את השווקים המקומיים לתחרות בשוק העולמי . מצב זה מחייב את השווקים לייעל את השימוש במשאבי הטבע העומדים לרשות המדינה ולשנות את דפוסי מעורבותה של המדינה בתחום הכלכלה . גם לאמצעים הטכנולוגיים המתקדמי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך