פתח דבר ............................................................................................................................................................................................. 6 יחידה : 1 תהליכים גיאוגרפיים - פוליטיים .................................................................................................................... 9 המזרח התיכון - תמונת מצב ומגמות התפתחות אפשריות ברנרד לואיס ......................................................................................... 10 טורקיה במאה ה - : 20 בין מזרח למערב אלון ליאל ............................................................................................................................... 18 יחידה : 2 חברה ואוכלוסייה .................................................................................................................................................. 29 אסלאם ודמוקרטיה בעולם הערבי מאיר ליטבק ...................................................................................................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך