המזרח התיכון בפתח המאה ה -21 מבחר מאמרים בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה עורכים : ד " ר אמנון קרטין ד " ר יוסף גלס אופירה גל המקראה פותחה בצוות הגיאוגרפיה במטח ביחידה להוראה מותאמת בשיתוף משרד החינוך , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והפיקוח על הוראת הגיאוגרפיה . ניהול ופיתוח : אופירה גל עריכה מדעית : ד " ר אמנון קרטין , אוניברסיטת תל אביב ד " ר יוסף גלס , האוניברסיטה העברית בירושלים ייעוץ מדעי : פרופ ' רות קרק , האוניברסיטה העברית בירושלים ייעוץ מדעי ודידקטי : אסתר רפ עריכת תרגום ועריכה לשונית : שושי מירן  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך