פּ רק אר בּ עה ע שׂ ר .................................................................................................................................................. 227 מלאכות האסורות בשבת - מלבן פּ רק חמ שּ ה ע שׂ ר .................................................................................................................................................... 234 מלאכות האסורות בשבת - קושר ומתיר פּ רק שׁשּ ה ע שׂ ר ....................................................................................................................................................... 238 מלאכות האסורות בשבת - תופר וקורע פּ רק שׁ בעה ע שׂ ר ..................................................................................................................................................... 241 מלאכות האסורות בשבת - מוחק פּ רק שׁ מ וֹ נה ע שׂ ר ................................................................................................................................................... 250 מלאכות האסורות בשבת - בו...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק