כתיבה לפי שמיעה מספר : 1 שמי : כתיבה לפי שמיעה מספר : 2 שמי : כתיבה לפי שמיעה מספר : 3 שמי :  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק