/ מתוך סידור התפילה " משיב הרוח ומוריד הגשם . " " ותן טל ומטר לברכה . " ברכת הברק : " ברוך ... עשה מעשה בראשית . " ברכת הרעם : " ברוך ... שכחו וגבורתו מלא עולם . " מה בתמונות ? בחרו וכתבו : מטר רעם  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק