קראו את הספור . היה קר . ירד מטר חזק . ירד גם ברד . היה ברק . אחר כך רעם חזק . אברהם אמר ברכה . קראתי - חתימה : . 1 מה ראה אברהם ? . 2 מה אמר אברהם ?  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק