כתבו . מצאו את האות ק וצבעו את המשבצת . הקיפו רק ציורים שהצליל ק מופיע בהם . קקק ק באיזו מלה שומעים את הצליל ק ק ? כתבו את הצליל או את המלה במשבצת .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק