קראו את הספור . סמנו את הדמיות בצבע כחל , ואת הפעלות בצבע ירק . ב חנן למד . נאוה עבדה . יפה צבעה בדף . דן אכל אגס . חנה אכלה בננה . טל אפה חלה . דליה לגמה חלב . דפנה נחה על הספה . נדב היה על הספסל . אחוה ב . קראתי - חתימה : מי עשה מה ? כתבו את שמות הילדים לפי הספור .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק