רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש - ליקוטי דיבורים ספר רבי יוסף יצחק , הרבי הריי " צ : כשהייתי ילד בן ארבע , שאלתי את אבי , רבי שלום דובער : מדוע ברא הקדוש ברוך הוא לאדם שתי עינים ולא אחת , כדרך שברא לו פה אחד ואף אחד ? ויאמר לי אבי : יש דברים שצריך להביט עליהם בעין ימנית , באהבה ובקרוב , וישנם דברים שצריך להביט עליהם בעין שמאלית , ברחוק . באותיות הסדור וביהודי יש להסתכל בעין ימנית , ואלו בסכריה ובצעצועים יש להסתכל בעין שמאלית ... מאז , סים הרבי הריי " צ , נחקקה בלבי אהבת ישראל : שעל כל יהודי , יהיה מי שיהיה , יש להביט בעין יפה ... ענן עע ע ע  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק