מצאו את האות ע וצבעו את המשבצת . הקיפו רק ציורים שהצליל ע מופיע בהם . כתבו את האות ע .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק