אמונה אילון בלי כונה נעם רב עם אלעד . בלי כונה הוא הרביץ לו ביד . בלי כונה הוא אמר לו : " תבכה ! " אבל כשאלעד בכה , נעם פתאום הצטער ורצה לבקש סליחה . אז איך מבקשים סליחה מאח קטן שבוכה ? נעם רצה , אבל הסליחה לא יצאה לו מתוך הפה . עברה שעה . אלעד שחק בחול . עברה שעה , ונעם לשחק לא יכול . הוא חשב : עשיתי דבר לא טוב , עשיתי דבר שאסור . אני מכרח לבקש סליחה לפני שיבוא יום כפור . אז איך מבקשים סליחה מאח שבונה ארמון ? נעם רצה , אבל הסליחה נבלעה לו עמק בגרון . עברו שעתים . אלעד אל הבית נכנס . עברו שעתים , ונעם על עצמו עוד כעס . הוא החליט : בפעם הבאה אני אזהר יותר מהיום . בפעם הבאה לא ארביץ לאלעד , אשחק אתו רק בשלום . אז איך מבקשים סליחה מאח על סוס אביר ? נעם רצה , אבל הסליחה נעלמה לו לתוך האויר . הגיע הערב . אלעד ישב ואכל . הגיע הערב , ופתאום הוא הביט ושאל : " מה יש לך , נעם ? למה אתה עצוב היום נורא ? "  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק