קראו את הספור . סמנו את הדמיות בצבע כחל . סמנו את הצליל ח ח . חג בא . אבא בא . באה . גד בא . חוה באה . אבא אחז בחג . בחג . בחג . קראתי - חתימה : מתחו קו בין הציורים שיש בהם צליל סוגר זהה .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק