מצאו את האות ז וצבעו את המשבצת . הקיפו רק ציורים שהצליל ז מופיע בהם . כתבו את האות ז . זז ז ז  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק