מצאו את האות ב וצבעו את המשבצת . הקיפו ציורים שהצליל ב מופיע בהם . כתבו את האות ב . בב ב ב  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק