לוח ' היום יום ' , ח אדר -א אמר רבנו הזקן , רבי שניאור זלמן מלאדי : על ילד יהודי לדעת שה ' אלף ' שבתורה היא : ' יוד ' שממעל – ה ' יתברך , ששמו מתחיל ב ' יוד ' , וה ' יוד ' – היהודי – שמתחת , וקו האמונה שמאחדם .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק