גולשים בעברית היא סדרת ספרים חדשה להוראה וללמידה של העברית המותאמת לבני הנעורים , והיא נכתבה לפי תכנית הלימודים " עברית כשפה שנייה בבתי הספר הערביים " , תשע " ב . הסדרה כוללת שלושה ספרים מדורגים – ספר לכיתה ז , ספר לכיתה ח וספר לכיתה ט . הסדרה מבוססת על גישות חדשניות להוראה וללמידה של העברית כשפה שנייה , על ניסיון רב שנרכש בהוראה ובהדרכות מורים בבתי הספר העל - יסודיים ועל מחקרים אקדמיים בשפה שנייה . הסדרה גולשים בעברית מציגה את רבדיה השונים של העברית בהקשרים יום - יומיים שהתלמידים פוגשים בבית הספר , בסביבה החברתית בישראל וברשת האינטרנט . הטקסטים מזמינים את התלמידים והמורים להאזין , לדבר , לקרוא , לכתוב , לחשוב , לשאול ולחקור במגוון נושאים עדכניים . הסדרה גולשים בעברית מפתחת אצל התלמידים ידע באוריינות מחשב ומידע , באוריינות מילולית ובאוריינות חזותית , והיא משלבת ביניהן כדי לטפח מיומנויות של המאה ה - . 21 בכל ספר בסדרה יש פעילויות חקר של העברית ושל הערבית , ובסוף כל יחידה יש מילון עברי - ערבי המכיל את כל המילים החדשות שנלמדו ביחידה . הסדרה גולשים בעברית יוצאת לאור במהדורה מודפסת ובמהדורה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית