נושא : הטביעו חותם היחידה השמינית עוסקת בהטבעת חותם בשני מובנים : במובן הראשוני של המושג – הטבעה או הדפסה של חותם , סימן או סמל , על מטבעות ומסמכים . ובמובן המושאל של המושג – תיאור של אדם שהשפיע באופן משמעותי על אנשים אחרים או על תחום מסוים . מתוך כך היחידה עוסקת במטבעות ובשטרות כסף בעבר הרחוק ובהווה , וגם בדמויות שהשפיעו על החברה או על חייהם של התלמידים . מבחינה לשונית היחידה מקנה את מילת הקישור " בזכות " ואת מילת היחס " בזכות " , ומסכמת את מילות הסיבה שנלמדו לאורך הספר . היחידה גם מציגה את האופן שבו נכתבים ראשי תיבות בעברית , וחושפת את התלמידים לראשי תיבות שימושיים . מטרות היחידה תוכן – היחידה עוסקת בכסף ובשימוש בו בארץ ובעולם . היחידה בוחנת מגוון סוגים של כסף – מטבעות , שטרות ואשראי , ודנה בייצוגים השונים הנמצאים על גבי מטבעות ושטרות בעבר וכיום , במדינת ישראל ובעולם . התלמידים גם לומדים אוצר מילים הקשור לכסף ומתרגלים שיחות הקשורות לשימוש בו . נוסף על כך , התלמידים לומדים על דמויות שהטביעו חותם בתרבות , ומשום כך דיוקנן הוטבע על גבי מטבעות ושטרות . ערכים – היחידה מציינת את תרומתם החשו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית