נושא : חגים היחידה השביעית עוסקת בחגים ובמנהגיהם משתי נקודות מבט : מנקודת מבט אוניברסלית ומנקודת מבט מקומית . מן הבחינה האוניברסלית היחידה בוחנת כיצד מתקיימים חגים בכל התרבויות ובכל העמים , ומהם קווי הדמיון בין חגים מסביב לעולם . מן הבחינה המקומית היחידה מתמקדת בחגים של שלוש הדתות בארץ : חג הפסח ביהדות , חג הפסחא בנצרות וחג הקורבן באסלאם . היחידה מציגה הן את המנהגים המיוחדים לכל אחד מן החגים האלה , והן את המנהגים המשותפים . בתחום הלשון , היחידה עוסקת בשם הפעולה בבניין פעל ובשם המספר בזכר בעשרות ובמאות . מטרות היחידה תוכן – היחידה חושפת את התלמידים לחגים ולמנהגים של שלוש הדתות בחברה הישראלית . התלמידים לומדים על מנהגי החגים של הדתות האחרות ועורכים השוואה ביניהם לבין מנהגי החגים שלהם . נוסף על כך , היחידה מפתחת הבעה בכתב ובעל פה של תיאורי חגיגות וסעודות חג . היחידה מבררת את ההבדל בין " חג " ל " חגיגה " ומציגה דוגמאות משני הסוגים . ערכים – היחידה מתמקדת בחשיבות החגים והימים החגיגיים בכל תרבות ולכל עם . היחידה מדגישה ערכים כמו הכנסת אורחים , שכנות טובה ועזרה הדדית , הבאים לידי ביטוי בימי ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית