נושא : הגזמה היחידה עוסקת בנושא של הגזמה והפרזה מכמה היבטים : ההגזמה כמרכיב ספרותי בשירה ובסיפורים , כמרכיב חזותי בציורים ובכרזות , וכפי שהיא מתבטאת בשפה הדבורה , בביטויים הנפוצים בשיחות של בני נוער . לאורך היחידה התלמידים נחשפים לדמויות של מספרי גוזמאות בתרבויות שונות , ששילבו בסיפוריהם פרטי מציאות , דמיון וגוזמה . היחידה מבררת מדוע לכל חברה ותרבות יש סיפורים הכוללים את מרכיב ההגזמה וההפרזה , ומדוע אנשים סיפרו וממשיכים לספר סיפורים מוגזמים . מנגד , ביחידה מוצגת " דרך האמצע " של הרמב " ם , הדוגלת במתינות ובהתרחקות מהפרזה . מבחינה לשונית היחידה עוסקת בהקניית זמן עתיד של בניין הפעיל , בערך ההפלגה ( " הכי " ) , ובמילת הניגוד " אלא " . מטרות היחידה תוכן – היחידה מציגה לתלמידים את מידת ההגזמה וההפרזה אל מול מידת המתינות , ומעודדת אותם להביע את דעתם בעל פה ובכתב על היתרונות והחסרונות של מידות אלה , ולתאר איך הן באות לידי ביטוי באורח החיים שלהם . התלמידים לומדים להבחין בין תיאור מציאותי לבין תיאור דמיוני או בלתי אפשרי . ערכים – היחידה מציגה את תרומתם של אגדות וסיפורי עם לכל חברה ותרבות . היחי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית