ביחיד נקבה ( ה , יה , ת , ית ) . בהמשך התלמידים מבחינים בעזרת הטבלאות בסיומות הריבוי הרגיל של שמות עצם בנקבה ( x וֹ ת ) לעומת הריבוי החריג ( ים ) . ב . אילו סיומות יש לשמות העצם ביחיד בנקבה , בשתי הטבלאות ? ה , יה , ת , ית . ג . מה סיומת צורת הרבים בנקבה בטבלה ? 1 מה סיומת צורת הרבים בטבלה ? 2 סיומת צורת הרבים בטבלה 1 היא x וֹ ת . סיומת צורת הרבים בטבלה 2 היא ים . . 6 איזה יופי של חדר ! – מתאימים שמות תואר לשמות עצם – עמ ' 109 בספר מטרה : לתרגל התאמת שמות תואר לשמות עצם בזכר ובנקבה תוך שימת דגש בכך ששם התואר צריך להתאים למין שם העצם , גם במקרים שבהם לשם העצם יש ריבוי חריג . לכן אומרים : ארונות צרים , מילים ארוכות . תרגול זה הוא חשוב מכיוון שפעמים רבות תלמידים מתאימים בטעות את שם התואר לסיומת של שם העצם , ולא למין של שם העצם . כדאי לכוון את התלמידים בכיתה לבדוק מהי צורת היחיד של שם העצם ( ארונות - ארון ) , לברר את מינו ( ארון - זכר ) , ורק לאחר מכן להתאים לו את שם התואר ביחיד וברבים ( ארון צר - ארונות צרים ) . מבינים ועונים : התלמידים מתרגלים המרת צירופי שמות עצם ושמות תואר , מיחיד לרבי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית