הספר בנוי כציר מתפתח ומדורג בתוך כל יחידה , וגם מיחידה ליחידה . ההתפתחות באה לידי ביטוי בתכנים המתאימים לשנת הלימודים ובפעילויות המדורגות . משום כך מומלץ לשמור על סדר ההוראה בספר ולהתקדם מסעיף לסעיף , תוך שיקול דעת מתמיד המביא בחשבון את רמת התלמידים על שונותם , ואת היעדים שהמורים מכוונים אליהם . הפעילויות בספר מגוונות , ובאמצעותן הספר מטפח את מיומנויות השפה – האזנה , דיבור , קריאה , כתיבה וצפייה . דגש מיוחד מושם במיומנויות שהחינוך ממוקד בהן היום : חקר נושאים ותחומי עניין , פתרון בעיות , חשיבה יצירתית , חשיבה ביקורתית , מיזוג מידע והשוואת מידע ממקורות שונים , ושיתופיות . הפעילויות מזמנות הרחבת אופקים ולמידה משמעותית – אישית ו / או למידה בזוגות או בקבוצות . חלק מהפעילויות מזמינות את התלמידים להיות פעילים ונוכחים בפתרון בעיה אותנטית . כותרות הפעילויות מנוסחות כפועלי עשייה בצורת הבינוני , דוגמת – קוראים בלוג , מבינים ומדברים , מבינים ועונים , מאזינים ושרים , חוקרים וכותבים וכדומה . הסימון בספר – מומלצת קריאה שמשאירה סימנים בכתוב : סימון תופעות סמנטיות , מורפולוגיות - תחביריות או צורניות בט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית