הספר " גולשים בעברית " לכיתה ח הוא המשך של הספר לכיתה ז . בספר 9 יחידות העוסקות בנושאים שונים המתקשרים לנסיבות החיים המזדמנות לבני נוער בהווה , ואולי גם בעתיד : המצאות ופיתוחים ; דרכי הישרדותם של האדם , החי והצומח ; צחוק ובריאות ; הבית כערך בעבר ובהווה ; הגזמה ; בית הספר של האתמול והמחר ; חגיגה וחג ; דמויות שהטביעו חותם במטבעות ושטרות כסף ; והאופק כמושג גיאוגרפי וכביטוי לשאיפות ולחלומות . בדומה לספר ז , כל יחידה בספר ח שוזרת בתוכה הקניה של אוצר מילים , צירופים וביטויים הקשורים לתוכן הנושא , וכן נושאים לשוניים ופיתוח של אסטרטגיות חשיבה למטרות הבנה והבעה בשפה החדשה . הנושאים השונים מפגישים את התלמידים עם העברית היומיומית , העיונית והספרותית , הקלסית והחדשה . גם בספר לכיתה ח מיוצגים ארבעה עולמות שיח בכל אחת מהיחידות : עולם השיח של התקשורת הבין - אישית , עולם השיח של תקשורת ההמונים , ועולם השיח העיוני והספרותי . עולמות השיח פותחים לפני התלמידים את הצוהר אל השפה ואל המיומנויות שהם זקוקים להן באמת בעברית כשפת היעד : האזנה , דיבור , קריאה , כתיבה וצפייה . לעומת זאת , ספר ח שונה מספר ז בכמה דב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית