הסדרה " גולשים בעברית " מיועדת לתלמידים דוברי ערבית , בבתי הספר הערביים בישראל , ולמוריהם . הסדרה נכתבה על פי תכנית הלימודים " עברית כשפה שנייה בבתי הספר הערביים " , תשע " ב . מטרת העל של הסדרה היא להבטיח כי תלמידים שעברית אינה שפת אמם יוכלו להשתמש בה שימוש מושכל בעל פה ובכתב במגוון סוגי הלשון ובהקשרים חברתיים שונים , עם תלמידים בני אותו גיל דוברי העברית כשפת אם . הגישה להוראת העברית היא פונקציונלית - הקשרית ושמה דגש על הבנה והפקה של טקסטים בהקשרים משמעותיים שונים הרלוונטיים לבני הנוער , לצד לימוד פורמלי של מבנה השפה . " גישות מבוססות שיח " ( Celce - Murcia & Olshtain , E ,. 2000 ) מובילות לידע דקדוקי המוטמע היטב בהבנת השפה הטבעית ובהשפעת ההקשר על הבנת המשמעות . הגישה המיוצגת ב " גולשים בעברית " מניחה שהעיסוק במשמעות צריך להקדים את הבנת הצורה הלשונית , מפני שרק אחרי שמבינים את המשמעות אפשר לקלוט את תפקידה של הצורה הלשונית ( . ( Long , 1991 בין שנלמד טקסט המציג מידע ובין שמוצג משחק תפקידים כדי להכין את התלמידים לאינטראקציה טבעית בעולם האמיתי , תכוון הפעילות להתמקד במשמעויות לפני שתוסבר ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית