" גולשים בעברית" עברית לדוברי ערבית כיתה ח מדריך למורה כיתה ח מדריך למורה ניהול תחום שפות : ד " ר נעמי גורבט ניהול הפיתוח : נאווה ארליך כתיבת המבוא : נאווה ארליך כתיבה : ענת גרין -רגן פיתוח : אלי אושרוב , נאווה ארליך , ענת גרין - רגן , ד " ר שרה שגיא עריכת לשון : גיליה בר לוי עריכת מגדר : שרה אופק תרגום מילים לערבית : צאלח עלי סואעד הפקה : משה מועלם עיצוב גרפי : אסתי עזריה טיפול בזכויות יוצרים לטקסטים : נועה נתנאל תחקיר תמונות : דבורה גרודה הבאה לדפוס : דניאל אשל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית