הלכות ומנהגים בערב ראש השנה ( על פי קצור שלחן ערוך סימן , קכח : יא , יג , טו ) ט . ערב ראש השנה הוא היום האחרון בשנה והזדמנות אחרונה לעשות בו תשובה לפני יום הדין . לכן מרבים באמירת סליחות ומרבים בנתינת צדקה . י . אין תוקעים בשופר בערב ראש השנה ( לא בלילה ולא ביום ) , כדי להבדיל בין תקיעות חדש אלול , שהן תקיעות של רשות , לבין התקיעות של ראש השנה , שהן חובה . יא . בערב ראש השנה נוהגים להשתטח על קברות צדיקים ולבקש את נשמותיהם הקדושות שיעוררו עלינו רחמים ושימליצו טוב בעדנו שנכתב לחיים טובים ולשלום . יב . מכבסים ומסתפרים בערב ראש השנה לכבוד יום - טוב . וטוב שיקצץ האדם את צפרניו ביום זה . 7 צירו או כתבו במחברותיכם מה עוד חשוב להספיק ביום האחרון של השנה על פי ההלכות שלמדתם . אצלנו במשפחה ... מצאו בספור מנהגים הקשורים לחדש אלול :  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק