יוצא לאור ע " י רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה "ק אגף תוכניות לימודים וספרי לימוד מיועד לבתי ספר חב " ד בלבד יו " ר : הרב יוסף יצחק אהרונוב מנהל כללי : הרב אליהו קריצ 'בסקי מנהלת אגף תוכניות לימודים : חנה פלדמן עריכה ראשית : אורה קפלון עריכה דידקטית : אורה קפלון ייעוץ דידקטי : חנה פלדמן , יסכה אליצור צוות כתיבה : יסכה אליצור , פנינה גולדצווילר , חי ' מושקא ולנר , עלקא מרגליות כתיבת סיפורים : דבירה גרוזמן כתיבת סיפור מסגרת : יסכה אליצור הגהה תורנית : הרב אלישיב קפלון עריכת לשון : עליגל קפלון הגהה ועריכה מגדרית : הדס אחיטוב ניקוד : ר ' אבי פרלשטיין עיצוב : אסתי שיינר איור : רחלי דויד זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כל שהוא בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מעמותת חינוך חב " ד שע "י רשת אהלי יוסף יצחק באה " ק ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק