איזה מספר יוצא דפן ? הקיפו אותו . נמוק : יוצא מן הכלל עמוד 15 דבר יהיה יוצא דופן בקבוצה אם שאר הדברים בקבוצה חולקים תכונה או תכונות משותפות שאין לו . הנה תשובה אפשרית : המספר 7 יוצא דופן מאחר שכל המספרים האחרים מתחלקים ב - 5 ואילו 7 אינו מתחלק ב - . 5 הנה נימוק נוסף : 7 יוצא דופן מאחר שהוא המספר החד - ספרתי היחיד ( לכל שאר המספרים יש שתי ספרות ) . שימו לב שתשובה מהסוג : " 7 יוצא דופן כי הוא הכי קטן " אינה טובה מאחר שאינה מפרטת אילו תכונות משותפות לשאר המספרים ולא למספר הזה . תשובה מהסוג " 7 יוצא דופן כי הוא היחידי שקטן מ - " 10 אינה מומלצת כי אפשר באופן דומה לנמק כך כל בחירה במספר , למשל : " 25 יוצא דופן כי הוא היחידי שהוא בין 20 ל - . " 30 עמוד 37 אילו פריטים מסתתרים מתחת לכתם ? הקיפו את הקבוצה ה מּ תאימה ביותר . לפנינו קבוצה של בגדים . כתם שוקו טפטף והסתיר חלק מהפריטים בקבוצה . אילו פריטים מסתתרים מתחת לכתם ? מאחר שזו קבוצה של בגדים , כל הפריטים מתחת לכתם הם בגדים . הקבוצה המתאימה ביותר היא ב . רק בקבוצה זו כל הפריטים הם בגדים . בסעיף א יש פרה , לכן לא ייתכן שהקבוצה של הפריטים בסעיף ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית