מושית הבלשית בפינת מושית הבלשית התלמידים עוסקים בסדרות עם חוקיות . בספרים הקודמים בסדרה שבילים פלוס ( בכיתות א ו - ב ) למדו התלמידים לחקור סדרות בעלות דגם חוזר . התלמידים פגשו סדרות מסוגים שונים ( של צבעים , צורות , עצמים שונים וכדומה ) ולמדו לזהות את הדגם החוזר ולהשלים את הסדרה על פיו . כמו כן למדו התלמידים להתאים בין סדרות שונות בעלות חוקיות דומה . לדוגמה , סדרת הצבעים : אדום , אדום , כחול , אדום , אדום , כחול , דומה לסדרת הצורות : משולש , משולש , עיגול , משולש , משולש , עיגול , משום שבשתיהן הדגם החוזר הוא באורך 3 ושני האיברים הראשונים בו זהים והשלישי שונה . התלמידים התאימו בין סדרות דומות בלי לנסח באופן פורמלי את החוקיות הדומה . בספר זה ילמדו התלמידים לתאר את החוקיות הדומה באופן פורמלי . מקובל לתאר חוקיות של דגמים חוזרים בעזרת אותיות באנגלית . כך למשל , את הדגם החוזר בסדרות שבפסקה הקודמת אפשר לתאר כך : . AAB הסדרות דומות משום שאת שתיהן אפשר לתאר באמצעות אותו רצף אותיות . באופן דומה , דגם מסוג ABC מתאר , בין השאר , את הסדרות האלה : צהוב , אדום , ירוק , צהוב , אדום , ירוק , צהוב , אדו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית