( עמודים 183 - 168 ( הקדמה ישר המספרים הריק הוא כלי לפתרון תרגילים המסייע לפיתוח אסטרטגיות לחישוב בעל פה וכן עוזר לפיתוח תובנה מספרית וחוש למספרים . מקורו בשיטת הלימוד ההולנדית הנקראת מתמטיקה ריאליסטית ( . ( RME – Realistic Mathematics Education ישר המספרים הריק הוא ישר סכמטי שלא רשומים עליו מספרים וגם לא מצוירים עליו שנתות , אך הוא משמש לייצוג רצף המספרים ואפשר לסמן עליו פעולות כמו קפיצה קדימה ( לחיבור ) או אחורה ( לחיסור ) . התלמידים מסמנים קפיצה על הישר לכל שלב של חישוב " בראש " . הסימון הזה מראה איזה חלק מהפעולה כבר בוצע ומה נשאר לבצע . דוגמה : __ = 245 + 320 מסמנים על הישר את אחד המחוברים , למשל . 245 צריך לקפוץ קדימה כך שסך הקפיצות יהיה שווה למחובר השני ( . ( 320 אפשר לקפוץ במאות ובעשרות שלמות כך : אפשר לקפוץ קפיצה אחת של 300 ואז קפיצה של 20 כך : 300 אפשר גם להתחיל במחובר השני ( 320 ) ולקפוץ . 5 , 40 , 200 ציור הקשתות הוא סכמטי ואין חובה לנסות ולהתאים את גודל הקשת לגודל הקפיצה שהיא מייצגת . לפתרון בעזרת ישר מספרים יש יתרון גדול דווקא בתרגילים שיש בהם המרה וקשה יותר לפתור אותם בעז...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית