גם פעילויות 21 - 20 עוסקות בקשרים בין תרגילים ( ראו פירוט בהמשך ) . בפעילות 19 פותרים שאלות מילוליות . שימו לב שכדי לפתור את סעיף ב צריך להתייחס לנתונים שבסעיף א . אפשר לענות על סעיף ב בשתי דרכים : הדרך הישירה היא לקחת את התשובה של סעיף א ( מספר התלמידים בשכבות א - ה השנה , , ( 510 לחבר את מספר תלמידי כיתה א שיצטרפו בשנה הבאה ( 110 ) ולקבל . 620 הדרך המתוחכמת היא לשים לב שמספר המצטרפים לכיתה א ( 110 ) גדול ב - 5 ממספר מסיימי כיתה ו העוזבים ( , 105 כפי שנתון בסעיף א ) , לכן מספר התלמידים הכולל בבית הספר ( 615 ) יגדל ב - 5 ויהיה . 620 יש לאפשר לכל תלמיד לפתור בדרך הנוחה לו ולבסוף לדון בדרכי הפתרון השונות . בסעיף ג השאלה אינה שאלה חיבורית קלאסית והיא קשורה למבנה העשרוני . בשכבה ג יש 97 תלמידים . כמה חבילות של 10 חולצות צריך לקנות כדי שיהיו מספיק חולצות לכולם ? הכוונה למספר הקטן ביותר של חבילות שיספיק לכולם . 9 חבילות יספיקו ל - 90 תלמידים , אך יישארו 7 תלמידים בלי חולצה , לכן יש להזמין חבילה נוספת , כלומר בסך הכול 10 חבילות . ב - 10 חבילות יהיו 100 חולצות , ולכן 3 חולצות יישארו מיותרות . ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית