( עמודים 142 - 132 ( הקדמה אנו כותבים מספרים בשיטה העשרונית שבה הערך של כל ספרה במספר נקבע לפי מקומה במספר ( ערך המקום ) . המספר שווה לסכום ערכי הספרות . לדוגמה במספר : 925 ערך הספרה 9 הוא , 900 ערך הספרה 2 הוא 20 וערך הספרה 5 הוא . 5 התרגיל המתאים למבנה העשרוני הוא : . 900 + 20 + 5 = 925 לעומת זאת , במספר 592 המורכב מאותן ספרות : ערך הספרה 5 הוא , 500 ערך הספרה 9 הוא 90 וערך הספרה 2 הוא . 2 התרגיל המתאים למבנה העשרוני הוא : . 500 + 90 + 2 = 592 להוראת הנושא בפרק זה משתמשים בכרטיסי המשטחים , בלוח המחיק של הייצוג העשרוני ובבית המספרים . כרטיסי המשטחים הם כרטיסים בגודל אחיד שעליהם מצוירים משטחים ( יחידה , עשרת , מאה ) מצד אחד , ומהצד האחר כתוב מספר ( 10 , 1 או 100 בהתאמה ) . ( במארז האביזרים יש גם כרטיסי אלפים אך לא משתמשים בהם ביחידה זו . ) בהמשך היחידה התלמידים נעזרים גם בציור סכמטי ( " בקיצור " ) של המשטחים : הדף המחיק כולל טורים של יחידות , עשרות , מאות ואלפים , ומתחת להם בית מספרים : טבלה שיש בה ארבע עמודות ( יחידות , עשרות , מאות ואלפים ) . אפשר לייצג מספרים על ידי צביעה של יחידות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית