בפעילות 9 אפשר להנחות את התלמידים הזקוקים לכך לסמן על לוח האלף את המספרים הנתונים ולבדוק אילו מספרים נמצאים בין שני מספרים אלה . . 9 כתבו שלושה מספרים שונים בכל סעיף . פעילות כתב סתרים ( עמוד 112 ) בתחילת הפעילות מספרים לנו משהו על המספר המתאים למחומש . רצוי לשאול את התלמידים מהם התנאים שהמספרים המתאימים למחומש צריכים לקיים . אלה הם שני התנאים : א . להיות גדולים מ - . 360 ב . להיות קטנים מ - . 457 את כל הסעיפים האפשריים יש לבחון לפי התנאים האלה : המספרים בסעיף א ובסעיף ו מתאימים . אפשר להציב ולבדוק . למשל בסעיף א , אם נציב 393 באי השוויון נקבל : , 360 > 393 > 457 שהוא ביטוי נכון . המספר בסעיף ב אינו מתאים . 457 אינו קטן מ - . 457 ( לא נכון ש - . ( 457 > 457 המספרים בסעיפים ד ו - ה אינם מתאימים מאותה הסיבה . המספר בסעיף ג אינו מתאים . 350 אינו גדול מ - . 360 ( לא נכון ש - . ( 350 < 360 לאחר שהתלמידים בחנו את האפשרויות , הם יכולים למצוא בעצמם מספרים מתאימים נוספים . בסוף הפעילות מופיעה שאלה לדיון : האם המספרים המתאימים לצורה קטנים מ - ? 500 כדאי לבחון תחילה את המספרים שהקפנו ולראות שכולם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית