( עמוד 108 ( בעמוד זה מופיע ציור הפתיחה לפרק . מטרת הציור היא לעורר דיון שבו יוכלו התלמידים להשתמש בידע קודם על אודות המספרים עד 1 , 000 ויתנסו בעיסוק במספרים אלה לפני הלימוד הפורמלי . חשוב להציג את השאלות לדיון כשאלות חשיבה או כחידות ולהדגיש שהנושאים יילמדו בהרחבה בהמשך . מטרת הפעילות היא בעיקר לעורר עניין ומוטיבציה . דיון כמה חדרים עם חלונות מרובעים יש במלון ? כמה חדרים עם חלונות עגולים יש במלון ? כמה חדרים בסך הכול יש במלון ? אל המלון הגיעו תיירים בספינות . בכל חדר מתארח תייר אחד . האם יש להם מקום בחדרים עם החלונות המרובעים ? אל האי הגיעו תיירים ברכבת . האם יש להם מקום בחדרים עם החלונות העגולים ? האם יש מקום במלון לכל התיירים שהגיעו לאי ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית