תוכן העניינים מבוא לפרק ............................................................ 60 ציור פתיחה ............................................................ 62 א . הכרת המספרים עד 64 ............................... 1 , 000 ב . המבנה העשרוני עד 82 ................................. 1 , 000 ג . חיבור וחיסור עד 1 , 000 ללא המרה ................ 89 ד . חיבור וחיסור על ישר המספרים ....................... 105 ה . הכרת המספרים עד 115 ............................. 10 , 000 שוב חישוב - מדידות שטח והיקף ....................... 119 פעילויות נוספות הקשורות לפרק אפשר למצוא באתר – הילקוט הדיגיטלי . מהדורה דיגיטלית של הפרק מופיעה באתר ספרי לימוד . אביזרים לפרק לוח האלף , כרטיסי משטחים ודף מחיק  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית