( עמודים 101 - 89 ( ביחידה זו לומדים לפתור תרגילים שיש בהם 4 פעולות חשבון וסוגריים , ובכך מסיימים ללמוד את כל הסכמי סדר הפעולות לארבע פעולות החשבון היסודיות . עד כה עסקו התלמידים בתרגילים שיש בהם פעולות חיבור וחיסור בלבד או בתרגילים שיש בהם פעולות כפל וחילוק בלבד . ביחידה זו מכירים כלל חדש שקובע סדר פעולות לתרגילים שיש בהם גם פעולות חיבור וחיסור וגם פעולות כפל וחילוק : אם בתרגיל יש פעלות שונות , קדם פותרים את ה כּ פל והח לּוּ ק . בפעילות 1 כדאי להדגיש את החשיבות של סדר הפתרון – אם פותרים לא לפי סדר הפעולות המוסכם , ייתכן שתתקבל תוצאה שגויה . כדאי להרגיל את התלמידים לסמן את פעולות הכפל והחילוק שיש לבצע תחילה לפי ההסכם . אפשר לסמן את הפעולות האלה בקשתות , כמו שמסומן בדוגמה , או לבחור סימון אחר שנוח לתלמידים . לאחר הסימון פותרים תחילה את הפעולות שסומנו , ולאחר מכן פותרים את התרגיל החדש שהתקבל . מושית הבלשית ( עמוד 95 ) ( ראו בסוף המדריך עמודים 126 - 121 ) בפעילות 6 עוסקים בהוספת סוגריים במקומות שונים בתרגיל . בעמוד 81 כבר עסקנו בנושא זה , אולם שם התלמידים עדיין לא למדו שכפל וחילוק קודמים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית