( עמודים 88 - 82 ( עמודים -85 82 5 - 1 עוסקים בשינוי הסדר בתרגילי שרשרת של חיבור . בתרגיל שיש בורק פע ֻ ּ ולת חב וּ ר מתר לשנות את סדר המספרים ולהוסיף סוגרים בכל מקום שרוצים . בעמודים אלה כל התרגילים כוללים פעולות חיבור בלבד , ולכן אפשר להשתמש בחוק החילוף ובחוק הקיבוץ ולשנות את סדר המחוברים כדי להקל את החישובים . התלמידים אינם מתבקשים לפרט באיזה חוק הם משתמשים . הצעה לפעילות פתיחה מציגים על הלוח רשימות של מחירים בדומה לחשבון במרכול , למשל כך : שואלים את התלמידים כיצד אפשר לחשב את הסכום בדרך קלה ומהירה . מבקשים מכמה תלמידים לגשת אל הלוח ולחשב את הסכום . כדאי לדון עם התלמידים בדרכים השונות לפתרון ולהזכיר שבתרגילי חיבור מותר לשנות את סדר המחוברים . התלמידים ייווכחו ששינוי סדר המחוברים יכול להקל עליהם בפתרון התרגיל . בכל הרשימות שראינו כדאי לחבר תחילה מספרים שסכומם עשרות שלמות . בפתרון התרגילים שבעמודים אלה נוח לחבר תחילה את המחוברים שסכומם עשרות שלמות , כמו בדוגמה שבפעילות 3 ( עמוד , ( 84 אך אפשר כמובן למצוא דרכים אחרות לחישוב ( חיבור  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית