( עמודים 81 - 80 ( ביחידה זו חוזרים על כלל השימוש בסוגריים שהכירו התלמידים כבר בכיתה ב : כשיש סוגרים , קדם פותרים את מה שבסוגרים , ואחר כך פותרים את התרגיל שהתקבל . בפעילות 1 פותרים תרגילים שיש בהם סוגריים – תחילה פותרים את מה שבסוגריים , ומקבלים תרגיל חדש השווה למקורי : 2 42 – ( 11 - 9 ) = 42 – 2 = 40 בשאר הסעיפים התלמידים יכולים להמשיך ולפתור בדרך המוצגת בדוגמה , כלומר להיעזר בתרגיל ביניים השקול לתרגיל המקורי , או לדלג על כתיבת תרגיל הביניים ורק לרשום מעל הסוגריים את תוצאת התרגיל שבסוגריים . כדאי להרגיל את התלמידים לכתוב את תוצאות הביניים , משום שדרך זו תקל עליהם בפתרון תרגילים מורכבים יותר . פעילות 2 דומה לפעילות 2 בעמוד . 78 גם כאן לשתי הבעיות מתאימים תרגילים דומים , אחד התרגילים בלי סוגריים והאחר עם סוגריים . חשוב שהתלמידים יסבירו מדוע לאחת הבעיות מתאים תרגיל עם סוגריים ולאחרת תרגיל בלי סוגריים . בבעיה א ירדו מהאוטובוס 10 נוסעים ועוד 5 נוסעים , כלומר ירדו 10 + 5 ולכן מתאים התרגיל ( . 34 - ( 10 + 5 ואילו בבעיה ב ירדו 10 אנשים ועלו 5 ולכן מתאים התרגיל . 34 - 10 + 5 פעילות 3 עוסקת בש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית