בכיתה ב נלמדו ההסכמים האלה ( ספר , 6 בפרק כפל וחילוק וסדר פעולות ) : תרגיל שרשרת שיש בו פעלות חבור וחסור בלבד , פותרים משמאל לימין לפי הסדר . תרגיל שרשרת שיש בו פעלות כפל וחלוק בלבד , פותרים משמאל לימין לפי הסדר . כשיש סוגרים בתרגיל , קדם פותרים את מה שבסוגרים , ואחר כך פותרים את התרגיל החדש שהתקבל . בפרק הנוכחי לומדים את כל ההסכמים של סדר הפעולות הנוגעים לארבע פעולות החשבון היסודיות . בכיתות הבאות חוזרים על הסכמים אלה ומיישמים אותם בתחומי מספרים שונים . כמו כן משתמשים בפרק בחוק החילוף ובחוק הקיבוץ , המאפשרים לשנות את סדר המספרים בתרגילים שיש בהם רק פעולות חיבור או רק פעולות כפל . עד עתה הכירו התלמידים את ארבע פעולות החשבון – חיבור , חיסור , כפל וחילוק . כשיש יותר מפעולה אחת בתרגיל ( תרגיל שרשרת ) , יש צורך בכללים ברורים לסדר הפעולות . לדוגמה : איך נפתור את התרגיל ? 3 + 4 × 5 סדר החישוב נקבע על ידי כללים של סדר הפעולות . את פעולות החשבון מחלקים לדרגות לפי קדימותן בסדר הפעולות : . 1 חיבור וחיסור הן פעולות מדרגה ראשונה . . 2 כפל וחילוק הן פעולות מדרגה שנייה . . 3 חזקה ושורש הן פעולות מדר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית