תוכן העניינים מבוא לפרק ............................................................... 40 א . מחשבים לפי הסדר ............................................... 46 ב . סוגריים ....................................................................... 48 ג . מתי מותר לשנות את הסדר ? ............................. 49 ד . כפל וחילוק קודמים לחיבור וחיסור ................... 51 שוב חישוב - מצולעים ................................................ 56 פעילויות נוספות הקשורות לפרק אפשר למצוא באתר – הילקוט הדיגיטלי . מהדורה דיגיטלית של הפרק מופיעה באתר ספרי לימוד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית