( עמודים 68 - 66 ) ביחידה זו מוצגות פעילויות חקר של לוח הכפל . בפעילות 1 התלמידים מחפשים מיקום של מכפלות על הלוח , ומגלים שיש מכפלות המופיעות פעמיים ( כמו 56 בסעיף א ) ומכפלות המופיעות 4 פעמים ( כמו 12 בסעיף ג ) . אפשר לבקש מהם למצוא מכפלות נוספות המופיעות פעמיים או 4 פעמים . בסעיף ד ( אתגר ) התלמידים עוסקים במכפלות שהן מספרים ריבועיים ומגלים שהן מופיעות במשבצות על האלכסון של לוח הכפל . בנוסף , הם מגלים שאלכסון זה הוא קו סימטרייה של הלוח . עמוד 68 בפעילויות 3 - 2 התלמידים יכולים לכתוב את הגורם מחוץ לטור או לשורה . כתיבה זו יכולה להקל על התלמידים למצוא את המכפלות . לדוגמה , בפעילות 2 ג : כדי לפתור את פעילות 3 אפשר לחשוב מהם זוגות הגורמים שמכפלתם היא 3 ) 18 ו - 9 , 6 ו - 2 ) ולמלא את המשבצות בהתאם לסדרות המתאימות לגורמים . כל זוג גורמים יכול להופיע בשתי צורות שונות . הנה שלוש תשובות לדוגמה : לאחר שיבצעו התלמידים את הפעילויות שבעמוד זה , הם יוכלו לבדוק את תשובותיהם בלוח הכפל . עמודים -71 69 הפעילויות מסכמות את החומר הנלמד בפרק ומיועדות לבדיקה עצמית . בפעילויות 3 - 1 בודקים את ידע התלמידים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית