( עמודים 65 - 57 ) עמודים -63 59 בעמוד 59 עוסקים בקשר בין תרגילים . המטרה העיקרית היא להראות כיצד אפשר להיעזר בתרגיל כפל ב - 10 כדי לפתור תרגיל כפל ב - . 9 בפעילות 4 א יש לנעמי 10 קופסאות צבעים , ובכל קופסה 8 צבעים , כלומר יש לה 10 × 8 = 80 ) 80 ) צבעים . בסעיף ב גם לשחר יש קופסאות ובהן 8 צבעים , אולם יש לו קופסה אחת פחות מאשר לנעמי , ולכן יש לו 80 - 8 = 72 ) 72 ) צבעים . זוהי גם התוצאה של התרגיל __ = . 9 × 8 בסעיף ג מופיע קשר זה בצורה סכמטית : באופן כללי אפשר לומר שכדי למצוא מכפלה של מספר ב - , 9 אפשר לכפול אותו ב - 10 ולהחסיר מהתוצאה את המספר . אין צורך לבקש מהתלמידים להמליל דרך זו , אך אפשר לעודד אותם להשתמש בה במידת הצורך . בפעילות 5 מיישמים דרך זו , והתרגיל שכדאי להיעזר בו בדיון הוא __ = . 10 × 6 בפעילות 6 החיה המצוירת בכל העמודים בפרק שהמספרים שלהם הם כפולות של 9 היא אפרוח : בדיון מבקשים הסבר לכך שבעמוד 36 מופיעים שני ציורים - הפיל והאפרוח : ההסבר הוא שהמספר 36 הוא כפולה של 6 וגם של , 9 ולכן יופיעו בעמוד זה שתי החיות המתאימות . אפשר לדון עם התלמידים בכפולות נוספות כאלה המופיעות ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית